Imena ulica i alternativna imena

Od sada imamo mogućnost dodijeliti više naziva za određenu ulicu (street) ili imena grada (city).

Svaki prvi naziv city/street upisani za određeni segment (zabilježeni kasnije kao “Primary Name” ili PN) jesu oni koji su u normalnim uvijetima vidljivi unutar naše navigacije. Naziv kojim je označen parametar City služi (isto kako je uvijek bilo) za generirati “city boundaries”, tj. područje određenog naseljenog mjesta sela ili grada. U navigaciji je ono geografsko područje različite boje od ostalog nenaseljenog dijela. Ako niste sigurni do kuda idu granice garada to se može vidjeti na https://maps.google.com/ i oznaćeni su tamno smeđom bojom.

Dodatni parametar “Alternate Name” ili AN, nisu vidljivi unutar navigacije ali su korisni u pretrazi određene destinacije.

GRADSKE CESTE:

Gradske ceste su one ceste koje se nalaze unuter određenog sela ili grada (ako niste sigurni do kuda idu granice garada to se može vidjeti na https://maps.google.com/ i oznaćevni su tamno smeđom bojom), imaju PN označen sa lokalnim imenom ceste i imenom sela ili grada.

U slučaju da neka cesta prolazi kroz odeđeno naselje PN-u se dodaje i vrijednost AN sa upisanim lokalnim imenom ulice te sa imenom “city” naselja u kojemu se nalazi taj određeni segment.

U slučaju da kroz naseljeno mjesto prolaze brze/ državne/ županijeke ceste u PN se upisuje ime ulice a u AN ime ceste. U slučaju da se nezna lokalni naziv ceste upisuje se samo oznaka.

 Primjer:

U Pulu ulazi Vodnjanska cesta (http://goo.gl/ZLAoj) koja ima i nazov D21, u tom slućaju upisujemo:

PN:

City Name: Pula
Street Name: Vodnjanska cesta

AN:

City Name: Pula
Street Name: D21

KVARTOVI:

U većim gradovima koji imaju unutar svojih granica i lokalne nazive za kvartove kao šta je npr. u Zagrebu koristi se isto pravilo kao i za sve ostale ceste, u polje PN upisuje se točno ime grada i ulice a u AN upisuje se pod City ime kvarta i točno ime ulice ( koje se nalaze na tablama):

PN:

City Name: ime grada
Street Name: ime ulice

AN:

City Name: ime kvarta
Street Name: ime ulice ili eventualno ime ŽC, DC…

To znaći:

– u PN se upisuje točan natpis koji se nalazi na tablama imena Gradova i ulica
– u AN se upisuje alternativno ime ulice ili ceste samo ako postoji

 

Imena ulica se upisuju u potpunosti kako piše na tablama – bez “Ulica” ili “Ul.”. Avenije, ceste, putevi i prilazi se upisuju u ime. Primjer:

  • Slavka Kolara
  • Fra Grge Martića, alternativno ime: Martićeva
  • Avenija grada Vukovara, alternativno ime: Avenija Vukovar
  • Savska cesta (ne treba stavljati alternativno ime Savska, jer se već nalazi u imenu)
  • Dubravkin put

TRAŽENA AŽURIRANJA

Svaki Area Managre trebao bi rješavati tražene ispravke korisnika u svojoj zoni najkasnije u roku 30 dana.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*