Prvi koraci u Editoru

U ovim kratkim uputama dat ćemo osnovne smjernice za sve one koji žele sudjelovati u kreiranju i editiranju karata. Vjerujemo da će članak biti interesantan i starijim editorima, kako kratki repetitorij uređivanja karata.

Prije nego počmete editirati savjetujemo vam da pročitate 10 osnovnih savjeta.

 1. Kreiranje nove ceste
 2. Podešavanje geometrije ceste
 3. Brisanje segmenata
 4. Odvajanje segmenta
 5. Izrada raskrižja i spojeva
 6. Brisanje spojeva
 7. Kreiranje kružnog toka
 8. Greške u memoriranju
 9. Leveli cesta
 10. Ažuriranja karti

1. Kreiranje nove ceste

Iz Editora za napraviti novu cestu pritisnuti na ikonu “+” te iz izbornika odabrati “Road“. Sada će se na mišu stvoriti jedan mali kružić.
Spremni smo za crtanje naše ceste: pritisnimo prvi put gdje počinje ulica (te stvorimo točku A); povlačenjem miša vidimo da se na ekranu stvara cesta koja ovisno o pokretima miša se produžuje, skraćuje i pomiče. Za postavljanje krajnje točke B, kiknemo dvaput na točnom mjestu na karti.

Pažnja: Za svaki stvoreni dio treba postaviti ime ulice i grada! U slučaju da ulica nema imena ili grada trebati će kliknuti na “None” kraj odgovarajuće kućice za unos imena.
Ceste kojima ime nije definirano, u editoru će biti prikazane crvenom bojom.

Opcijom “Shift + D” prikazujemo sve ceste kojima je ime postavljeno na “None”. Razlika između cesta s nedefiniranim imenom i ceste kojima je ime definirano kao “None”, je što Waze prve uopće neće koristiti (dokle god im se ne postavi ime), dok će druge automatski poprimiti ime one ceste koja je na njih spojena. Međutim, na takvim neimenovanim segmentima ne mogu se stavljati kućni brojevi.

Svaki segment, kada ga kreiramo, bit će tipa “Street”, sa smjerom kretanja od točke A prema B, što uvijek moramo postaviti na stvarno stanje.

segment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
netocni segment

Svaki put kada stvorimo novi segment morat ćemo namjestiti točan smjer kretanja i ispravan tip ceste (Street, Primary, Minor Highway itd.).

^Vrh strance

2. Podešavanje geometrije ceste

Kreirane ceste moraju, što je više moguće (u razumnoj mjeri), pratiti stvarnu geometriju ceste. GPS nije precizan i nosi sa sobom određenu grešku do desetak metara; ako segmenti ne prate dovoljno dobro geometriju ceste, povećavamo tu grešku i mogućnost da nam aplikacija pokaže pogrešnu poziciju, tako da “preskoči” na susjednu cestu.

2.1 Lomljenje linije (segmenta) na pod-segmente

Svaki ravan segment, u svojoj točnoj sredini ima nacrtanu kružnicu koja postaje vidljiva kada označimo taj segment. Izborom i povlačenjem te točke, stvaramo prijelom od dva manja pod-segmenta. Svaki novi ravni pod-segment također možemo na isti način prelomiti, stvarajući složene putanje.

2.2 Uklanjanje točaka prijeloma

Imajte na umu da svaki prijelom linije zauzima dodatnu memoriju i dodatno zapošljava sustav prilikom iscrtavanja, računanja ruta itd., pa bi suvišne točke bilo dobro ukloniti.

Točke se mogu brisati na sljedeći način:

 1. Odaberite segment;
 2. Otiđite strelicom miša iznad točke koju želite obrisati i (bez klika na nju) pritisnite tipku “D” na tipkovnici.

Savjet: Za fino podešavanje geometrije ceste dobro je raditi sa što većim zumom (povećanjem).

2.3 Podešavanje geometrije i uputa u vožnji

Ovisno o kutu pod kojim se ceste spajaju u raskrižju, razlikovat će se i upute za vožnju koje će nam Waze davati.

 1. Za kut koji vrlo malo odstupa od ravnog pravca, uputa će biti “nastavite ravno” (odnosno neće se izgovoriti);
 2. Za kutove koji odstupaju manje od 45 stupnjeva od ravnog pravca, uputa će biti “držite lijevo” ili “držite desno”;
 3. Za kutove veće od 45 stupnjeva, uputa će biti “skrenite lijevo” ili “skrenite desno”.

^Vrh strance

3. Brisanje segmenta

Svaki segment sa karte sa sobom donosi mnogo informacija, posebno prosječnu brzinu kretanja (jedna od glavnih karakteristika koja razlikuje Waze od drugih GPS navigacija), ako uklonimo postojeće segmente brišemo i te važne informacije!
Gdje je to moguće, postojeće segmente treba zadržati i izbrisati samo noe koji su nepotrebni.

4. Odvajanje segmenta

Za odvajanje jednog segmenta na dva manja, potrebno je:

 1. Stvoriti privremeni segment kojega spojimo na dio segmenta kojega želimo razdvojiti;
 2. To će glavni segment razdvojiti na dva zasebna;
 3. Obrišemo privremeni segment.

Stvorene segmente Waze tretira kao zasebne ceste, od kojih svaka može imati različiti tip i naziv.

5. Izrada raskrižja i spojeva

Segment koji nije spojen s ostalim segmentima nema baš nekog smisla, jer nema puta koji bi do njega vodio.

Za spajanje segmenta s nekim drugim, potrebno je kliknuti na njega i otići strelicom miša iznad jednog od dva kraja A ili B. Držeći miša, povlačimo ga do nekog već postojećeg spoja (označen točkom), ili do segmenta koji će na taj način dobiti novi spoj na mjestu spajanja. Dvostrukim klikom označava se kraj spajanja.

Pažnja: Nakon spajanja segmenta, obavezno je potrebno definirati dozvoljena (zelena strelica) i nedozvoljena skretanja (crvena strelica). Za nove segmente obavezno je i unijeti njegovo ime.

Za raskrižja kod kojih su sva skretanja dozvoljena, može se koristiti sljedeći postupak:

 1. Odabrati točku spoja (raskrižje);
 2. U gornjem lijevom dijelu editora odabrati opciju “Allow all turns”.

To će na svim segmentima u toj točki postaviti zelene strelice. Za brzu provjeru i pronalaženje eventualnih problema možete koristiti opciju “Shift + Z”, što će na čitavoj karti prikazati mjesta gdje postoje zabrane skretanja.

^Vrh strance

6. Brisanje spojeva

Za obrisati tranzicijski spoj, te spojiti dva segmenta, potrebno ga je označiti i potom kliknuti na kantu za smeće i na kraju snimiti.

Pažnja: Moguće je obrisati tranzicijski spoj između dva segmenta samo ako segmenti imaju isto ime ulice i grada.

Prije brisanja spoja potrebno je pokušati shvatiti i provjeriti zašto je stvoren, dali je potreban ili ne.

7. Kreiranje kružnog toka

Treba napomenuti da nisu sve okrugle ceste kružni tokovi. Iako su iznimke na našim područjima rijetke, kod ucrtavanja, treba voditi računa o tome radi li se zaista o kružnom toku.

7.1 Crtanje kružnog toka

 1. Ceste koje će biti uključene u kružni tok, prvo treba sve spojiti u jednoj točki. Ako ovo preskočimo, kružni tok će biti neispravan. Strelice skretanja ne treba postavljati, jer za ovaj postupak nebitne.
 2. Pomoću ikone “+” iz editora odabrati “Roundabout“. Umjesto uobičajene strelice miša, pojavit će se križić.
 3. Križić postaviti na sjecište kružnoga toka i razvući kružnicu lijevom tipkom miša, do odgovarajuće veličine.

Kada otpustimo miša, kružni tok će biti kreiran, dijelovi cesta koji su se nalazili unutar kružnice bit će izbrisani, a smjerovi kretanja automatski će biti postavljeni.

Ako smo pogriješili veličinu, možemo poništiti radnju klikom na lijevu strelicu u gornjoj traci editora “Undo”). Međutim, kada jednom kliknemo na ikonu diskete, promjena postaje definitivna i više ne može biti poništena.

I za kružne tokove vrijedi pravilo iz točke 1: ako ih snimimo bez imena (ili označenog “None“), ostat će crvene boje s pogrešnom vidljivošću na mobilnim uređajima.

Znači, obavezno upisati grad i ulicu, ili u iznimnim slučajevima odabrati “None“!

Trik: Ako kod kreiranja kružnog toka držimo tipku Shift, kreirat će se kružni tok oblika elipse.

7.2 Odabir tipa ceste kod kružnog toka

Kružni tokovi, kao i ceste, trebaju imati definiranu vrstu ceste (Street, Primary Street, Minor Highway itd.), po dolje prikazanoj tablici:

kruzni

Napomena: Na manjim kružnim tokovima (manjim od 10-15 metara), preporuča se, radi preglednosti, izbjegavati crtanje otočića (“Y” strukture). Umjesto toga koristiti dvosmjerne ceste, ili kružni tok povećati na radijus od 15 metara.

jednostavno

do za kružne tokove velikih dimenzija savjetno je nacrtati svaki spoj zasebno sa posebnim ulazom i izlazom te odgovarajućim smjerovima kretanja.

kruzni_v

Ovaj je članak u konstantnom nadopunjavanju.

^Vrh strance

8. Greške u memoriranju

S pretpostavkom da imamo ovlasti editiranja u određenoj zoni, dešava se ponekad da naše izmjene nebudu svejedno snimljene.
Moguće greške:

 • stvorili smo kružni tok sa samo jednim izlazom ili spojili točku A od jednog segmenta na njegovu točku B.: “loop” nisu dozvoljeni od strane editora (objasnit ćemo to u uputama o spojevima);
 • spojoli smo nepravilno jedan segment na jedan spoj (možde jer dok smo radili dupli klik potvrde neželjeno smo pomaknuli mouse);
 • nakon izvršene neke izmjene i snimili ista nam izgleda identične kao prije naše izmjene. Pokušamo ponovo i dobijemo povratnu poruku o spremanju. Što se desilo? Moguće je da se dešavaju trenutni problemi sa serverom te savjet je da pričekate noko vrijeme sa bilo kojim novim izmjenama.

Što se tiće zadnje točke, u najboljem slučaju imati ćemo poruku greške jer smo pokušali mijenjati segment koji ustvari više ne postoji (takav segment zovemo “Gost”); u najgorem slučaju stvoriti ćemo Gost segmenti te nakon par sati u editoru bit će vidljivi pravi segment i naš izmijenjeni segment.
U tom slučaju jedino rješenje problema je Waze support: pišite “gost segment”, pročitajte objašnjenje koje dobijete, kliknite na “Still can’t find what you’re looking for?”, potom kliknite na “Ask an agent by email” i ispunite modul, nemojte zaboraviti dodati permalink gost segmenta.

9. Leveli cesta

Svaki segment po defaultu namješten je na level 0 (Ground). Razina je važno kako bi se utvrdilo koji se segment nalazi iznad a koji ispod, u križanju bez spojeva (npr. u slučaju nadvožnjaka ili podvožnjaka).
Ako imamo nadvožnjak most ću postaviti višu razinu od ceste koja prolazi ispoda; a ako imamo podvožnjak potrebno je postavili nižu razinu.
Praktični primjeri:

 • cesta A razina 0; Cesta B nadvožnjak razina 1;
 • cesta A razina 0; Cesta B podvožnjak razina -1.

Očito je da se na vrlo složenih križanja s cestama na različitim fizičkim razinama moći biti i razine +2, +3 ili -2, -3 …
Važno je da dva segmenta u kojem se nalazi čvorište budu postavljena na različite razine, jer sustav bi mogao pročitati ovo kao grešku i stvoriti spoj gdje u stvarnosti nepostoji.

10. Ažuriranja karti

Svaka spašena promjena u uredniku nije odmah premiještena u aplikaciju, ali samo uz opće ažuriranje karte (INTL Server update). Ažuriranja su najavljena u Waze Status (možete se pretplatiti na newsletter koji najavljuje svako ažuriranje ili moguće probleme karti, vodiče, o bodovima…). Također možete pročitati datum sa kojim je karta ažurirana u LiveMap (dolje).

Ako nakon ažuriranja promjene u aplikaciji nisu prikazane, poželjno je da slijede put “Postavke / Napredne postavke / Prijenos podataka” u aplikaciji i odaberite “Osviježi kartu mog područja.”

HVALA NA VAŠEM DOPRINOSU I DOBAR RAD.
Self Management Staff – Country Managers – Waze Hrvatska.

^Vrh strance

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

*