Statistike – Aktivni korisnici

Slika ispod prikazuje graf aktivnih korisnika u zadnja 24 sata na području Zagreba.
Radimo na tome kako bismo uskoro pokrili ostale gradove s navedenim statistikama
ali nažalost trebamo malo više aktivnijih korisnika kako bi se statistika generirala.

Kao i što možete vidjeti ovaj graf prikazuje aktivne korisnike zadnjih 48 sati

Nama nekako najzanimljiviji graf je slijedeci, gdje se može
vidjeti kako je Waze zajednica u Hrvatskoj sve veća i veća u usporedbi zadnje dvije godine